Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020


Grupul ţintă al Strategiei Naţionale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020 este reprezentat de persoanele sărace şi grupurile vulnerabile, definite astfel:

  • Persoanele şi/sau familiile sărace sunt cele ale căror venit anual este sub 60% din venitul mediu, exprimat per echivalent adult. În anul 2008, acest grup a numărat aproape 5 milioane de persoane. Obiectivul Guvernului este de a  reduce acest număr cu cel puţin 580.000 până în anul 2020, faţă de anul 2008. În 2012, numărul acestora era deja redus la 4,8 milioane, ceea ce înseamnă că 30% din obiectiv a fost deja îndeplinit. Din 2012 până în 2020, obiectivul este de a scoate alte 400.000 de persoane din sărăcie (restul de 70% din obiectiv).
  • Grupurile vulnerabile sunt cele excluse de pe piaţa forţei de muncă, din sistemul de educaţie, sănătate, locuire, şi alte servicii. Cele mai mari categorii includ copii aflaţi în situaţii dificile, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice singure sau dependente şi romi. În ansamblu, aceste grupuri însumează circa trei milioane de

Există o suprapunere între sărăcia relativă bazată pe venit şi vulnerabilitate. Populaţia estimată ca săracă sau vulnerabilă este de circa cinci milioane de persoane. Aceste persoane constituie grupul ţintă al Strategiei şi beneficiarii cheie ai măsurilor care sunt sau vor fi implementate în perioada 2015-2020.

Pentru a aborda subiectul sărăciei şi al vulnerabilităţii, Strategia propune un cadru conceptual bazat pe crearea de locuri de muncă şi asigurarea unor oportunităţi pentru persoanele şi grupurile vulnerabile, prin promovarea egalităţii de şanse în toate domeniile de activitate, astfel:

  • Pentru a atinge ţinta naţională în ceea ce priveşte reducerea sărăciei, Guvernul va implementa măsuri concepute să dezvolte capacitatea de generare de venituri a celor mai săraci 4,8 milioane de români, astfel încât veniturile acestora să crească mai repede decât venitul mediu pe economie. Acest lucru înseamnă dezvoltarea aptitudinilor, a educaţiei şi experienţei pe piaţa forţei de muncă a celor săraci, creşterea ratei de ocupare a acestui segment al populaţiei şi implementarea unor măsuri care să crească plăţile relative pentru grupul ţintă. O abordare similară se aplică celorlalte active ale gospodăriilor sărace, cum ar fi terenul şi animalele. În mod complementar, Guvernul şi-a propus să reducă sărăcia printr-o alocare mai amplă şi mai eficientă a beneficiilor de asistenţă socială pentru segmentul cel mai sărac al populaţiei.
  • În combaterea excluziunii sociale, scopul propus este ca egalitatea de şanse să fie o realitate pentru toţi cetăţenii de-a lungul vieţii, începând, ca prioritate, cu copiii vulnerabili. Rezultatele finale reprezintă rezultatul circumstanţelor şi efortului: circumstanţele se referă la toţi acei factori externi asupra cărora persoana nu are control (cum ar fi sexul persoanei şi etnia), pe când efortul cuprinde toţi factorii din sfera de control sau responsabilitate a persoanei. Potrivit acestei abordări, inegalităţile rezultate legate de efort sunt acceptabile din punct de vedere etic, în timp ce inegalităţile datorate circumstanţelor trebuie să fie eradicate. O abordare prin egalitatea şanselor pentru incluziunea socială ar necesita eliminarea carenţelor existente în accesul la servicii esenţiale şi de calitate (educaţie, sănătate, locuire şi servicii şi beneficii sociale), şi a carenţelor în nivelul de participare socială. Asigurarea faptului că toţi românii, inclusiv cei care trăiesc în sărăcie şi/sau aparţin unor grupuri vulnerabile, participă la viaţa economică şi socială, este un instrument cheie în atenuarea impactului negativ asupra societăţii.

Prezentul Plan strategic de acţiuni face parte integrantă din Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020.

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro