Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România


Declinarea responsabilităţii:

Volumul de faţă a fost realizat de către angajaţii Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare/ Băncii Mondiale. Constatările, interpretările şi concluziile exprimate în prezenta lucrare nu reflectă în mod necesar opiniile Directorilor Executivi ai Băncii Mondiale sau ale guvernelor pe care le reprezintă. Banca Mondială nu garantează acurateţea datelor incluse în acest document.

Raportul de faţă nu reprezintă în mod necesar poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Drepturi de autor:

Materialul inclus în prezenta publicație este protejat de legea drepturilor de autor. Copierea și/sau transmiterea fără permisiune a unor porțiuni sau a conținutului integral al acestei lucrări poate constitui o încălcare a legislației în vigoare.

Pentru a obține permisiunea de a fotocopia sau a retipări o parte din lucrare, vă rugăm să transmiteți o cerere cu toate informațiile la oricare dintre cele două instituții: (i) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (Strada Dem. I. Dobrescu, Nr. 2-4, Sector 1, București, România); (ii) Banca Mondială (Strada Vasile Lascăr, Nr. 31, Etaj 6, Sector 2, București, România).

 

ISBN

 

Mulţumiri

Acest document a fost elaborat de Banca Mondială în cadrul Acordului de Servicii de Consultanță pentru pregătirea unui Proiect de Strategie Națională și a unui Plan de acțiune privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2015-2020). Documentul face parte dintr-un pachet de nouă Inițiative Cheie care însoțesc Proiectul de Strategie (volumele I și II) și Planul de acțiune. Prezentul Atlas al Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România reprezintă Inițiativa cheie # 6.

Aceste contribuţii la Strategia Guvernului privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei (2015 – 2020) s- au realizat sub supervizarea dlui Andrew Mason, cu îndrumare generală din partea dnei Elisabetta Capannelli, a dlui Christian Bodewig și a dnei Roberta Gatti.

Prezentul raport a fost coordonat de Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș (Task Team Leaders) şi Manuela Sofia Stănculescu. Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România a fost realizat de o echipă alcătuită din Vlad Grigoraș, Manuela Sofia Stănculescu, Dumitru Sandu, Bogdan Corad, Cătălina Iamandi-Cioinaru, Titus Man, Monica Marin, Ciprian Moldovan şi Georgiana Neculau. Culegerea și pregătirea datelor au fost realizate de Bogdan Corad, Cătălina Iamandi-Cioinaru, Georgiana Neculau şi Andreea Trocea. Raportul a beneficiat de evaluare inter-pares realizată de Marcel Ionescu-Heroiu.

Membrii echipei care au lucrat la Atlas doresc să îşi exprime recunoştinţa faţă de omologii din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru sprijinul acordat în elaborarea celor nouă Iniţiative Cheie. Mulțumim, de asemenea, dnei Steluța Jalia de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dnei Lidia Onofrei de la Ministerul Sănătății și dnei Dana Gafițianu de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care au oferit feedback pe versiunile inițiale ale Atlasului. Raportul a beneficiat și de sprijinul celor 68 de autorităţi locale şi peste 150 de comunităţi din judeţele Călăraşi şi Vaslui care au participat la studiul de validare.

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro