Prezentarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programelor de Interes Naţional


Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor de interes naţional destinate serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, precum și a programului de interes naţional destinat creșterii capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale
Programul de guvernare 2018-2020 prevede la măsura 5. Incluziune socială şi reducerea sărăciei, dezvoltarea unui program naţional pentru susţinerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice dependente, precum și combinarea acordării beneficiului atât în bani, cât și în natură, iar la măsura 7. Servicii sociale de calitate, prevede dezvoltarea şi implementarea unui program naţional privind formarea profesională a personalului din domeniul asistenţei sociale şi asigurarea în fiecare localitate a cel puţin unui asistent social cu normă întreagă.
Având în vedere deficitul extraordinar de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, față de indicatorii demografici menționați la descrierea situației actuale, coroborat cu indicatorii socio-economici și de slaba capacitate a unor unități administrativ-teritoriale de a asigura serviciile sociale de interes local, proiectul de hotărâre propune aprobarea programele de interes naţional destinate serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea (Anexa nr.1), precum și programul de interes naţional destinat creșterii capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale (anexa nr.2).
Programele de interes naţional destinate serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea propuse, sunt următoarele:
- Anexa nr.1: ” Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice”, respectiv:
- Numărul estimat al persoanelor vârstnice beneficiare este de 1000 de persoane, al unităților de îngrijire la domiciliu înființate este de 20, iar numărul estimat al îngrijitorilor angajați în ai SPAS, în unitățile de îngrijire la domiciliu, este de 50 de persoane.
De asemenea este estimat un număr de 20 manageri de caz pentru persoanele vârstnice care se încadrează într-una din situațiile prevăzute la art.9 alin.(2) din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care beneficiază de suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice asigurate de voluntari sau de îngrijitori informali și de servicii de asistență comunitară prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Anexa nr.2 se referă la creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritorial, după cum urmează:
  • Numărul estimat al unităților administrativ-teritoriale care vor beneficia de sprijin pentru înființarea serviciului public de asistență socială este de 1000;
  • Numărul asistenților sociali angajați este de 1000;
  • Cel puțin 300.000 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de serviciile de asistență socială, respectiv de realizarea evaluării inițiale, inclusiv de consiliere și informații referitoare la riscurile sociale şi drepturile de protecţie socială de care poate beneficia, precum şi, după caz, consilierea necesară în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate.
Pentru aceste persoane asistentul social are obligația elaborării planului inițial de intervenție care adresează persoanei şi, după caz, familiei acesteia şi cuprinde măsurile de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul.

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro