image

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat Conferința de închidere a proiectului „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS"


Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) a organizat la București, în data de 19 aprilie 2018, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" (INCE), conferința de închidere a proiectului „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS". Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din domeniul serviciilor sociale și a vizat comunicarea principalelor rezultate obținute și a indicatorilor atinși în cadrul proiectului.
În acest context, au fost prezentate hărțile elaborate privind serviciile sociale existente și infrastructura aferentă acestora, serviciile sociale necesare și infrastructura aferentă acestora, sărăcia și sărăcia în muncă, metodologia de culegere și analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente și necesare.
A fost prezentat Programul informatic GIS (PI-GIS), respectiv aplicația de analiză geospațială și reprezentare sub formă de hărți tematice interactive. De asemenea, a fost prezentat programul informatic care va permite integrarea și analizarea tuturor datelor referitoare la serviciile sociale (PI-IASS) - modulul de migrare și consolidare date.
Hărțile vor putea fi accesate de către publicul larg, pe site-ul http://www.mmuncii.ro, după data de finalizare a proiectului.
Perioada de implementare a proiectului este de 25 de luni, 30.03.2016-30.04.2018.
Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui set de instrumente de planificare strategică (harta serviciilor sociale și infrastructura aferentă acestora, harta privind nevoia de servicii sociale și infrastructura aferentă acestora, harta sărăciei și sărăciei în muncă), care să sprijine procesul decizional orientat către cetățean.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Asigurarea unei abordări coordonate și fundamentate pe dovezi în elaborarea și implementarea politicilor, programelor și intervențiilor orientate către persoanele sărace și vulnerabile și către zonele sărace și marginalizate.
  • Implementarea unui proces decizional la nivelul MMJS și la nivel local, bazat pe o serie de informații obținute în urma unei metodologii riguroase, fundamentate empiric, bazate pe dovezi și date statistice.
  • Dezvoltarea și utilizarea unui set de instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale la nivel local, în vederea creșterii calității serviciilor publice.
  • Instruirea unui număr de 450 de persoane, de la nivelul administrației publice centrale și locale, privind elaborarea de politici publice orientate spre cetățean și bazate pe dovezi, precum și alte tematici de interes aferente acțiunilor care se vor desfășura în cadrul proiectului.

Principalele rezultate ale proiectului au fost:
1. Set de instrumente care evaluează nevoile de servicii sociale și de infrastructură necesară furnizării acestora la nivel local, pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile.
2. Instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale la nivel local și un soft care să permită analiza datelor referitoare la infrastructura şi serviciile sociale existente și necesare.
3. Consolidarea cunoștințelor personalului propriu, precum și ale personalului din structurile și instituțiile de la nivel local.

Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 14.521.553,62 lei, din care:
• 2.318.801,68 lei - cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și a partenerului;
• 12.202.751,94 lei -valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.
Prin stabilirea unui cadru standardizat de planificare la nivel local în ceea ce privește furnizarea de servicii către persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, MMJS a creat premisele pentru o creștere incluzivă și sustenabilă la nivel local, punând accent în mod unitar pe abordarea orientată către cetățean.

 

Date de contact:
Florin Dragomir, Manager de proiect
Tel. 0213.158.556, interior 745, email: florin.dragomir@mmuncii.gov.ro
Adresă web: http://www.mmuncii.ro

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro